آدرس:جاده ساوه- نرسیده به میدان نماز- شهرک نمایشگاه- انتهای بلوار کوثر پلاک 1

تلفن: 94-55273290

 

مسئول نمایشگاه:

جناب آقای جبار عباسی                                                   

 موبایل:    09125308516